Wednesday, January 28, 2009

光害好多香港既街燈,都係漏光、造成光害的 "非fully cut off" 型.

圖中中間的街燈,高度位於我的眼睛之下約五呎,但仍然光亮無比,証明其燈光並非全部向下照,部份光線是向水平線上照,不要小看因此而造成的光害,全港+三萬枝街燈中,只要有七成係咁,便巳經死得!