Wednesday, September 09, 2009

口腹之欲 vs 心靈糧食


一碟極肥美吞那魚腩刺身, 三件要$200, 連加一即係要$73一件; 一本好書, 亦只係賣$88, 會員九折後只賣$79, 一本書的售價(注意, 不是价值), 只能換一件魚生, 最近發生了一些事, 感慨良多.......